Bipolar Logo

forschungsgruppe_f : r/e/mig(r)áció

A forschungsgruppe_f csoport a r/e/mig(r)áció keretében akcióhetet szervez Stuttgart és Budapest városi tereiben és vízi útjain mintegy harminc művész – a forschungsgruppe_f tagjai és «vendégkutatók» – közreműködésével. A forschungsgruppe_f az akciókutatás olyan nemzetközi hálózata, amely az észlelés (percepció) és a befogadás (recepció) formáit a szituatív beavatkozások eszközével vizsgálja.

A művészet relációjában létező, a konstans átalakulást leíró fogalmat, a migrációt nem pusztán az egyik helyről a másikra való vándorlásként kell értelmeznünk, hanem annak a szabadságnak a megtalálásához nyújtott definícióként, amely nélkül Vilem Flusser szerint a társadalomban való létezés – az emberi élet maga – is értelmét veszti.

A forschungsgruppe_f egy olyan, állandóan változó összetételű és folyamatosan új kérdésekre választ kereső nemzetközi interdiszciplináris kutatócsoport, amely a hagyományos művészetet a mindennapi élet felszabadításával próbálja meghaladni. A Little Germany és a Little Hungary című együttműködés homlokterében az eszményi művész és az ideális befogadó közötti hierarchia megszűntetése áll. Ezt a fajta participatív hozzáállást nem a provokatív politikai célok motiválják, hanem egy olyan, a szerepek felosztásában rejlő mimikri-szituáció, amelyben a csoport művészei a szolgáltató szerepét játsszák: a hangsúly nem a szelekció, hanem az együtt-alkotás gesztusában rejlik. Mint ahogy Baudrillard Relációs esztétika című írásában is olvashatjuk: a kiállítótereknek a közvetlen emberi kapcsolatok helyszíneivé kell alakulniuk. Ez a gondolat azonban a „csoport” nyelvén éppen azt jelenti, hogy maga a látogató teremti meg a művet létrehozó, itt és most szerveződő, de folyamatosan önmaga ellenőrzésére szoruló közösséget.

A „vidám tudomány” keretei között értelmezhető „romantikus migráció” leglátványosabb megjelenési formáját a csoport második közös bemutatkozása, a zürichi Shedhallében megrendezett Kolonialismus ohne Kolonien? című kiállításra épített és a vernisszázs estéjén a zürichi tavon átkelő tutaj jelentette. Az idő dimenzióját performatív módon feltételező akciókutatás itt a tér meghódításával egészült ki, amennyiben a kísérletben résztvevő „matrózok„élőben közvetítették a nyílt vízről a kiállítótérben elhelyezett hajónaplóba a nomád létforma által sugallt szubjektív tapasztalataikat.  

A forschungsgruppe_f stuttgarti bemutatkozása a Kunstvereinban, ill. a Magyar Intézetben olyan integrációs felületeket hozott létre, amelyek időszaki fórumokként működtek. A Little Germany nevű off-space olyan találkozási pontként szolgált, amelynek célja a produkció és a recepció transzparenssé tétele volt. A csoport laboratóriumaként szolgáló Kunstverein kertjében felállított bázis az arra járó érdeklődők autokreatív szabadságának felkeltésében, ill. a levágott gyökerek újraélesztésében volt érdekelt. Az április 30. és május 13. között a budapesti A38-as hajón és egy, a város szívében lévő kulturális non-profit galériában, a Reaktorban megrendezésre kerülő, a németországi pandantjára kialakított diszkurzív
tér, a Little Hungary is egy hasonló virtuális állam benyomását kívánja majd kelteni. A város alternatív tereiben létrejövő affirmatív kommunikáció végsősoron mindig a részvétel legősibb, spontán természetességből fakadó formájára, a játékra épül. Schiller szerint pedig csak ott és akkor lehet teljes értékű az ember, ha játszik.

A csoport honlapja www.forschungsgruppe-f.net

A képen hommage à Botond Forsch. A forschungsgruppe_f egy projektje

Események

2006. november 3.
A Vörös Gyártól a Mélykútig – migrációs modell 1:1
Shedhalle, Zürich

2007. január 22–29.
Egy vészkijáratot feltétlenül szabadon kell hagyni
Shedhalle, Zürich


2007. március 14–28.
Little Germany 


március 14-25. minden nap 16:00-19:00-ig
”little germany”- sörkertek, félreérthetetlenül szétáramlóan...
Zöld terület a Filderstrasse és a Lehenstrasse sarkán, 70180 Stuttgart

március 14.
Szivar(nő)est I
Stuttgarter Kunstverein, Filderstr. 37, Stuttgart
www.stuttgarter-kunstverein.de

március 17.
“kurta az apró ellen” kezdés a Moltonarénában
forschungsgruppe_f  a Múzeumok hosszú éjszakáján. “Tour Süd”.
Marienplatz. Stuttgart. www.forschungsgruppe-f.org

március 20.
szimpózium. Kooperációs modellek “little participation”
Magyar Intézet Haußmannstrasse 22, 70188 Stuttgart
www.uki-s.de

március 24.
“hungary ahoi” a Liststaffel 2-ben (hátsó bejárat), Stuttgart

március 28.
szivar(nő)est II
Stuttgarter Kunstverein, Filderstr. 37, Stuttgart
www.stuttgarter-kunstverein.de

május 2–12.
Little Hungary. A forschungsgruppe_f művészcsoport akciói Budapesten

A Little Hungary akciósorozat tárgya a migráció sajátos, „romantikus” típusa, melyet eszmények, illetve eszményekért való lelkesedés vezérel.  www.forschungsgruppe-f.net

Május 2. 18.00
Noclear Fusion
Reaktor, Tűzoltó utca 22., Budapest

Május 3–12. 19.00–22.00
little hungary
Reaktor

Május 5. 16.00-tól
Molton Arena
Koreográfiák a Moszkva téren

Május 9. 09.00-tól
24 hours long
Akció, kutatás
shrink to fit
szimpózium, 18 óra - étterem, 20 órától - lent - Forscher bál, 24 órától a fedélzeten - alvás, 2 órától - koncert forchestra
A38, Budapest, Petőfi híd budai hídfő

Május 12. 18.00
Clear Fusion
Reaktor

 

Image

Német projektvezetés
Hanns-Michael Rupprechter

Német lebonyolító
Stuttgarter Kunstverein e.V. www.stuttgarter-kunstverein.de

Magyar projektvezetés
Alexander Schikowski, Bognár Attila

Magyar lebonyolító
A38 Kulturális Kht., Budapest www.a38.hu

További szervezetek
Stuttgarti Magyar Kulturális és Tájékoztási Központ; REAKTOR, Budapest

További résztvevők
Adrian Costache, Alexander Schikowski, Tábori András, Andrea Spreafico , André Raatzsch, Anna Witt, Anja Abele, Anja Schoeller, Bernhard Seiler, Carsten Recksik , Claudia Spanhel, Christian Weiss, David Baur, Edvard Karasu , Fabian Hesse, Florian Tuercke, Francesca Gammichia, Georg Winter, Herbert Wehnerofw, Jini - M. Yu, Huszár Kata, Kerstin Polzin, Kim Gyeong, Lisa Biedlingmaier , Marc Rammelmüller, Marcella Salay, Orosz Márton, Michl Schmidt, Neijla Ismir, Nicola Henze, Surányi Nóra, Petra Köhle, Philip Metz, Ragani Haas, Robin Bischoff, Sophia Mohammed Gamal, Stefan Burger, Stefan Meier, Blaha Tamás, Horváth Zsófia

A lap tetejére