Bipolar Logo

Newsletter vom 21.07.2006

Bipolar
német–magyar kulturális együttműködések
8. hírlevél / 2006. Július
A támogatott projektek

A Bipolar program a Német Szövetségi Kulturális Alapítvány kezdeményezése.
Célja, hogy 2006–2007-ben közös projektek támogatásával új lendületet adjon a német–magyar kulturális kapcsolatoknak.

A Bipolar lebonyolítója a Relations közhasznú egyesület Berlinben.

Kedves Olvasók!

A szakmai zsűri július elején tette meg javaslatát a beérkezett 144 német-magyar együttműködési pályázatról. A Kulturstiftung des Bundes véglegesítette a döntést, amelyet most módunkban áll nyilvánosságra hozni.

A Bipolar 28 projekttervet támogat a 2006/2007-es évadban. A kiválasztott német-magyar kulturális projektek mindegyikét magas színvonalú szakmai együttműködés jellemzi, többségük hosszú távú kooperációt készít elő. A kiválasztottak között találhatók kisebb és nagyobb költségvetésű pályázatok, valamint nagyvárosokból és kisebb településekről érkező projektek. Közülük tizenöt részesül 40.000 és 100.000 euró közötti, és tizenhárom 40.000 euró alatti támogatásban. A kiválasztott projektek együttesen képviselik majdnem minden műfajt és kulturális tevékenységi formát: a programban szóhoz jut a képzőművészet és médiaművészet, zene, irodalom, színház, performansz, tánc, kultúrtörténet és a közművelődés. Több projekt résztvevői fiatalok és gyerekek.

A támogatott projektek listája megtalálható új arculattal jelentkező honlapunkon is.
www.projekt-bipolar.net


A Bipolar német-magyar együttműködések
pályázata keretében támogatott projektek


Kultúrtörténet és az emlékezés kultúrája

Botlató kövek Magyarországon
(emlékkövek elhelyezése és kiállítás)
NS-Dokumentationszentrum Köln (Dr. Werner Jung, Berger Ágnes)
2B Alapítvány, Budapest (Böröcz László)
Az emlékezés kultúrája
A projekt célja, hogy a zsidó áldozatokra emlékeztető, Németországban már számos helyen elhelyezett emlékköveket, az ún. botlató köveket (Stolpersteine) Magyarországon is meghonosítsák és ezáltal társadalmi és művészi párbeszédet indítsanak el.

n\ósztalgia – Az emlékezés kultúrája és transzfiguráció (kultúrtörténeti kutatás és kiállítás)
Rejs e.V. Import-Export: Kultur!, Berlin (Stephanie Endter, Carmen von Kende)
Anthropolis: Antropológiai Közhasznú Egyesület, Budapest (Frida Balázs, Bán Dávid)
Az emlékezés kultúrája
A közelmúlt történelmi tapasztalatainak individuális és társadalmi feldolgozását vizsgálja a projekt a volt NDK-ban és Magyarországon. A közös kutatás célja, hogy az emlékezés és a felejtés folyamatait kritikusan elemezze.

Klipzensored (kultúrtörténeti kiállítás)
Sechzig-Vierzig e.V., Berlin (Markus Milde, Peter Thinius)
Ernst Múzeum, Budapest (Dr. Katalin Keserű, Simon Kati)
Az emlékezés kultúrája
A projekt a médiacenzúra mechanizmusait és a társadalmi/kulturális tabuk átalakulását vizsgálja.

A hétköznap építészeteiben – megszokás, restség, múzsai idő (kultúrtörténeti kutatás és kiállítás)
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Dr. Johannes Böhringer, Viola Vahrson)
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (Prof. Dr. Tillmann József)
Normalitás
A projekt a mindennapok szokásait, azok kétértelműségét kutatja és a semmittevés különböző aspektusait vizsgálja a mai társadalmi adottságok mellett.


Irodalom és elmélet

Die Planung / A Terv
(folyóirat)  
Sekretariat für Zukunftsforschung, Dortmund (Roland Nolte)  
Nextlab – Digitális Kultúra Fejlesztéséért Egyesület, Budapest (Szakál Péter, Polyák Levente)
Utópia
Az utópikus folyóiratban magyar, német és nemzetközi szerzők írnak irodalmi, művészi és esszéisztikus szövegeket a jövőből. A jövőről szóló elképzelések mellett a ma érvényes idő- és jövőkoncepciók állnak a középpontban.

Történelmi emlékezet és kreatív felejtés (irodalmi műhely)
Literarisches Colloquium Berlin (Dr. Ulrich Janetzki, Thomas Geiger, Aylin Rieger)
Szépírók Társasága, Budapest (Csaplár Vilmos, Garaczi László, Karádi Éva) 
Normalitás
A projekt 12 író együttműködésén alapul. Az alkotók sajátos irodalmi közegben egymás írásaira reagálva vizsgálják az individuális és a kollektív emlékezet és felejtés különböző tapasztalatait és stratégiáit a két országban.


Képzőművészet

Kempelen – A történelem mellékszereplője (médiaművészeti és médiatörténeti kiállítás, szimpózium)
ZKM – Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe (Dr. Bernhard Serexhe, Prof. Peter Weibel)
C³ – Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány, Budapest (Peternák Miklós, Maurer Dóra)
Utópia
A projekt Kempelen Farkas életművét, gondolatait és elképzeléseit mutatja be és a jelenben is érvényes hatásait vizsgálja. A kiállítás keretében néhány Kempelen munkássága által inspirált kortárs művészeti alkotás is helyet kap.

The Social Engine (társadalomtudományi kutatás és művészeti kiállítás)
ACC Galerie Weimar (Frank Motz, Henrik Mayer)
Fiatal Művészek Stúdiója Egyesület, Budapest (Keserű Zsolt, Erőss Nikolett)
Más téma
A projekt a munka egyre több flexibilitást követelő formáinak hatását vizsgálja a német- és magyarországi társadalomra. A Volkswagen két gyárának (Chemnitz, Győr) elemzése betekintést enged egy globalizált konszern munka- és életfeltételeibe.

forschungsgruppe_f : r/e/mig(r)áció (szimpózium és performansz)
Stuttgarter Kunstverein e.V. (Hanns-Michael Rupprechter)
A38 Kulturális Kht., Budapest (Alexander Schikowski, Bognár Attila)
Más téma
Egy húsz német és húsz magyar művészből álló csoport a városi társadalmi mozgásokat vizsgálja. A projekt keretében szimpóziumokat, akciókat, bemutatókat rendeznek köztereken. A médium előre nem meghatározott.

On call (társadalomtudományi és képzőművészeti szimpózium, műhely, kiállítás)
riesa efau, Drezda (Christiane Mennicke, Frank Eckhardt)
Hints Művészeti Egyesület, Budapest (Kálmán Rita, Bálint Mónika)
Normalitás
A projekt a nyilvános terek szociális funkciójával foglalkozik, és arra akarja felhívni a figyelmet, hogy e tereket a köztudat nem a társadalmi kommunikáció és a közösségi élet színtereiként értelmezi. A projekt elhagyott, elhanyagolt vagy lepusztult városrészeket kíván újraéleszteni.


Zene és vizuális művészet

Remembering Newtopia
(koncert és performansz)
ZKM – Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe (Peter Weibel, Ludger Brümmer)
Budapest Music Center (Gőz László)
Utópia
A projekt a hangok vizualizációjával valamint képek és mozdulatok (ez esetben egy táncos mozdulatainak) hangzásba történő átformálásával foglalkozik. A partnerek ezen kívül létrehoznak egy közös ösztöndíjrendszert, amely elektroakusztikus kompozíciók elkészítését támogatja.

Music in the Global Village (internetkoncert és konferencia)
Hochschule für Musik und Theater Hamburg (Prof. Elmar Lampson, Prof. Dr. Georg Hajdu)
Magyar Komputerzenei Alapítvány, Dunakeszi (Szigetvári Andrea)
Utópia
A projekt egy kulturális eseménysorozatból áll, amelynek fő témája: „Az ember és a gép közvetlen és globális kapcsolata“. Az eseménysorozat része az European Bridges Ensemble egy internetkoncertje és egy konferencia a 2007 őszén megalakuló Budapest Music Forumban.

Kobayashi Parancsnok III. (kortárs kamaraopera)
Sophiensaele Berlin (Amelie Deuflhard, Sven Holm)
Trafó – Kortárs Művészetek Háza, Budapest (Szabó György, Halmos András)
Utópia
A „Kommander Kobayashi“ operasorozat nemzetközi zeneszerzők által komponált rövid kamaraoperákból áll. A projekt a mai európai opera új lehetőségeit kutatja. Az újonnan íródó opera szembesíti Berlin és Budapest helyi adottságait.

HunD Link – A szellem szabad terei (élő és virtuális performansz)
Stadtgarten Initiative Kölner Jazz-Haus (Reiner Michalke)
Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, Győr (Durst György, Hartyándi Jenő)
Utópia
A projekt azokat a víziókat, jövőképeket és utópiákat szeretné bemutatni, amelyeket az improvizatív zeneművészet, a jazz, valamint a film- és vizuális művészet közvetít.

The Blind Spot (koncertek és szimpóziumok)
DISK e.V. i. G., Berlin (Oliver Baurhenn)
Ultrahang Alapítvány, Budapest (Nun András)
Más téma
A projekt azzal a céllal kapcsolja össze a budapesti Ultrahang fesztivált a berlini clubtransmediale-val (DISK e.V), hogy elősegítse a két szervezet és a fesztiválokon részt vevő művészek hosszú távú együttműködését. A 2006-os és 2007-es berlini és budapesti fesztiválok keretében számos közös akció lesz.


Színház, performansz és tánc


Instinct – a dance-theater collaboration of Pál Frenák & Helmut Oehring (táncperformansz élőzenével) 
Muffathalle, München (Heather O´Donell, Dietmar Lupfer)
Sziget Fesztivál, Budapest (Kardos József, Gerzsenyi Bea)
Más téma
A darab az öngyilkosságot mutatja be társadalmi, etikai, ill. személyes, pszichológiai szemszögből. A projektben Frenák Pál és Helmut Oehring mellett részt vesz Christoph Brech videóművész is.

KARNEVAL-Karnevál (fesztivál)    
Fleetstreet e.V., Hamburg (Angela Richter, Altorjay Gábor) 
Ars et Vita Alapítvány, Szentendre (Marghescu Mária, Dúl Antal)
Utópia
A KARNEVAL-Karnevál rendezvénysorozat hátterét Hamvas Béla 1500 oldalas regénye, a Karnevál adja. A karneválon a regény inspirálta zeneműveket, filmeket és színházi produkciókat mutatják be.

HiB – Hamlet Budapesten (színházi performansz)
Internationale Heiner Müller Gesellschaft e.V., Berlin (Wolfgang Storch, Klaudia Ruschkowski) 
Műhely Alapítvány, Budapest (Barda Beáta) 
Utópia
A projekt Heiner Müller „Hamlet in Budapest“ című fragmentális írását dolgozza fel, amelyet az író a magyarországi 1956-os események hatására fogalmazott meg. A projekt a szöveg új értelmezési lehetőségeit keresi. Kiindulópont a két ország saját múltjához való viszonya és jelenlegi társadalmi adottsága.

A morphománok országa (performansz)
Schloss Bröllin e.V., Fahrenwalde (Karl H. Husemann, Katharina Husemann)
Monostori Erőd Kht., Komárom (Varga István, Bérczi Zsófia)
Utópia
A morphománok országa egy, a nézőt interaktívan bevonó, az adott szabadtéri környezet adottságaira hangsúlyosan építő, helyszín-specifikus performansz.  (A morphománok színes, elasztikus anyagba bujtatott lények.)

Lab Viktor Bodó (helyszín-specifikus performansz)
Hebbel am Ufer, Berlin (Matthias Lilienthal)
Katona József Színház, Budapest (Bodó Viktor, Balázs Jenő, Mattyasovszky Bence)
Normalitás
A projekt célja Bodó Viktor rendező bemutatása a Hebbel am Ufer berlini színházban. A középpontban egy improvizatív workshop áll, amely során a színház valamennyi terében játszódó performansz készül Bodó Viktor rendezésében egy budapesti bérházról. A színházban vendégszerepel még Bodó két további rendezése is.

Medeaplay (táncszínház)
Schloss Bröllin e. V., Fahrenwalde (Karl Husemann, Rolf Kasteleiner)
Bárka Színház, Budapest (Alföldi Róbert, Bérczes László)
Normalitás
A projekt a Médea történet színházi feldolgozása, amelyben a hangsúlyt a kirekesztés és normalitás kérdésére helyezik. A szövegkönyv Euripidész, Heiner Müller, Göncz Árpád és Dea Loher írásait használja fel. Az előadás a tánc, a videóművészet és a némabeszéd elemeit ötvözi. A koreográfiát Frenák Pál készíti.

A beszélgetés – színházi trilógia (színház, kiállítás, film)
Alternativer Kunstverein ACUD e.V., Berlin (Stefan Donath, Gisela Kremberg)
MASZK, Szeged (Balog József)
Kulturális emlékezet
A projekt az 1957. június 17-ei berlini felkelésre és az 1956-os forradalomra emlékezve a két ország jelenlegi helyzetét vizsgálja a történelmi események tükrében. A fő hangsúlyt a politikai esztétika mai lehetőségeire és feltételeire helyezik.


Művelődés és művészetpedagógia

A normális más
(ifjúsági művészeti akadémia) 
Theater an der Parkaue, Berlin (Jürgen Lautenschläger, Claudia Hummel)
Keleti István Művészetoktatási Iskola és Művészeti Szakközépiskola, Budapest (Kaposi József, Keserű Imre)
Normalitás
A projekt egy olyan berlini ifjúsági akadémia része, amely gyerekeknek és fiataloknak szól 8-tól 20 éves korig. Az akadémián részt vevő fiatalok művészek valamint elméleti és gyakorlati szakemberek támogatásával foglalkoznak a normalitás esztétikai aspektusaival.

Vidéki fiatalok (fotográfia)
neunplus - Fotogemeinschaft zur Förderung der Autorenfotografie, Berlin (Klaus Münzner, Marc Piesbergen)
Kaposvári Egyetem (Kemenesi Zsuzsanna)
Normalitás
A szervezetek felkérnek három fotószakos hallgatót, hogy dolgozzanak a következő témák egyikén: a városi és vidéki élet, fiatalok és idősek, megőrzés és változás, helyi tradíciók és globális fejlődés. A műveket egy vándorkiállításon mutatják majd be.

A 'Sáry-módszer' németországi prezentációja (könyvkiadás és műhely)
Verein zur Förderung der Musikliteratur e.V., Saarbrücken (Lutz Gillmann, Martin Tchiba)
Jelenkor Kiadó, Pécs (Csordás Gábor, Sáry Bánk)
Más téma
A Sáry-módszer lehetővé teszi, hogy zenei előképzettséggel nem rendelkezők előítéletek nélkül közeledhessenek a kortárs zenéhez, és intuitív utat mutat annak igényes befogadásához. A projekt célja, hogy ezt a zenepedagógiai módszert német nyelvterületen is népszerűsítse.

"Épúgy ahogy. Magán elbeszélések – Közvélemény" (Kultúrtörténeti műhely és kiállítás)
Heinrich-Mann-Gymnasium Erfurt (Herr Chemnitius, Frau Hartung)
Életmód 2000 Alapítvány, Budapest (Csizmadia János)
Kulturális emlékezet
Az erfurti Thomas Mann Gimnázium pedagógusai és a budapesti Életmód Alapítvány szakemberei vezetésével német és magyar fiatalok tanulmányozzák a szocialista építészet örökségét egy multimediális technikát alkalmazó műhely keretében, és dokumentálják az azokról a rendszerváltás után kialakult közvéleményt.

Színház és nevelés, nevelés és színház (színházpedagógiai műhely és színházi előadás)
Internationales JugendKunst- und Kulturzentrum "Schlesische 27", Berlin (Christel Hartmann-Fritsch, Nagy Beáta)
Káva Kulturális Műhely Egyesület, Budapest (Takács Gábor, Birtalan Ilona Liliána)
Normalitás
A két ország színházpedagógiai kezdeményezései tapasztalatokat cserélnek és két hátrányos helyzetű fiatalokból álló csoporttal közös színházi előadásokat dolgoznak ki.

20 év múlva…, 20 Jahre später (animációs film műhely)
Globale Medienwerkstatt e.V., Berlin (Andrea Behrendt, Birgit Marzinka)
Kecskeméti Ifjúsági Otthon (Józsa Katalin, Szoboszlay Péter, Szilágyi Áron) 
Utópia
A projekt során két, fiatalokból álló csoport animációs filmeket készít Berlinben és Kecskeméten arról, hogy milyennek képzelik el saját felnőtt életüket. A két ország részvevői interneten tartják a kapcsolatot egymással. A Kecskeméti Animációs Film Fesztiválon találkoznak az alkotók egy hat napos workshopon. A fesztiválon bemutatják az elkészült filmeket.


Üdvözlettel:

A Bipolar

www.projekt-bipolar.net

Amennyiben ezt a hírlevelet nem a kívánt nyelven kapta meg, kérjük jelezze ezt a beratung@projekt-bipolar.net címen.

Wenn Sie diesen Newsletter nicht in der gewünschten Sprache erhalten haben, bitten wir Sie um eine Rückmeldung unter beratung@projekt-bipolar.net.

Amennyiben a jövőben nem szeretné megkapni a Bipolar hírlevelét, kérjük, küldjön egy emailt az info@projekt-bipolar.net címre. Téma: Newsletter Abmeldung / hírlevél lemondás.
 

A lap tetejére