Bipolar Logo

On call

A közösség nagy eszméjét, vonatkozzon az akár nemzeti, akár tágabb értelemben vett közösségre, egy új gondolat váltotta fel korunkban. Ez az új gazdasági, szociális és kulturális gyakorlat részben a neoliberális gazdasági rendszernek köszönhetően, részben a politikától való általános elfordulás és egy új pragmatizmus következtében immár kisebb szegmensekben gondolkodik. Abban az esetben is, ha valamilyen kulturális kezdeményezés mind átvitt, mind konkrét értelemben helyet keres a «nyilvánosságban», már nem a közösség nagy egészére összpontosít, hanem a célközönség és a kommunikációs csatornák differenciált rendszerére.

A projekt két kurátora, Christiane Mennicke és Kálmán Rita 2005-ben kezdett eszmecserét a két ország független kulturális kezdeményezéseinek aktuális helyzetéről, valamint a piacgazdaság fejlődésének Budapest és Drezda nyilvánosságára, illetve ennek a nyilvánosságnak a definíciójára gyakorolt hatásairól. A projekt a hosszú távú, progresszív kulturális kezdeményezések és az általuk használt terek ismertségét és elismertségét szeretné előmozdítani. Ezen kívül össze kívánja kötni a magyar és német szcéna kapcsolatrendszerét és tapasztalati tőkéjét. Drezda és Budapest helyzetének feltérképezésében fontos szerepet játszhat a helyi tapasztalatok, a városok infrastruktúrájának, illetve az egyes kapcsolat- és intézményrendszereknek az elemzése.

A meghívott művészek és művészcsoportok közösen vizsgálják tevékenységük helyzetét és az általuk követett kulturális stratégiákat, valamint az aktuális társadalmi változások mindezekre gyakorolt hatását. A projekt konkrét témáit és a 2007 nyarára tervezett prezentációk formáit két műhelymunka során határozzák meg a résztvevők. A projekt nyitva áll mindenki előtt, aki nyilvános terekkel, urbánus társadalmi témákkal, a nagyvárosokban rejlő lehetőségekkel foglalkozik.

Események

2006. december 1–3.
Műhely
Drezda

2007. január vége
Műhely
Budapest

2007. május 17-20.

Az eredmények bemutatása
West-Balkán,, Budapest, Futó utca 48.


1. A Városfejlesztési és Művészeti Kutatóintézet installációja a West -Balkánban (Andrea Knobloch és Silke Riechert projektje)
A Városfejlesztési és Művészeti Kutatóintézet Knobloch és Riechert 2003 óta tartó munkájából nőtte ki magát, amely a drezdai Rundkino épületének megmentéséről és kulturális hasznosításáról szólt. A Rundkino eladása és kereskedelmi célú hasznosítása a két művészt arra késztette, hogy egy olyan kutatóintézetet hozzanak létre, ahol a várostervezés kollektív feladatként, eszmecserén alapuló folyamatként van értelmezve, ahol az aktuális társadalmi viszonyok fejlődését és jövőbeli hatásait lehet vizsgálni. Knobloch és Riechert közös művészeti projektjei általában egy úgynevezett „mindmap" formájában valósulnak meg; ezek a nagyméretű rajzok a közös eszmecsere és ötletelés gyűjteményei. A rajzok egy olyan tesztfelületként működnek, ahol várostervezési és művészeti elképzelések párbeszéden alapuló, folyamatorientált együttműködéseit lehet elméletben végigjátszani.
Az elméleti munka dokumentációit térbeli installációkká alakítják át, amelyek ideiglenes építményekként az ötlet szinten megfogalmazott terveket modellezik.

2. A drezdai 7. Stock Budapesten – nyilvános műhelymunka
A 7. Stock művészeti szervezet május 17 – 20. között az Impexben egy ideiglenes irodát fog berendezni, ahol a csoporton belül és kívül az elmúlt hónapokban kialakult helyzetet fogják elemezni – a 7. Stock bérleti szerződésének felmondásától az épületből történő kihajításukig, az ingatlan tulajdonosának hirtelen véleményváltoztatásától (miszerint mégis maradhatnak), a városi döntéshozókkal éppen zajló tárgyalásokig.
A négynapos műhelymunka során a 7. Stock tagjai egyrészt összegezni kívánják a kialakult helyzetet, másrészt azt remélik, hogy az irodájukba látogatókkal beszélgetve olyan impulzusokat kaphatnak, amelyeket használni tudnak az elkövetkező hónapokban rájuk váró tárgyalások és egyeztetések során.

Május 18-án 15 órától:
rec
record&recycling
control your future

(A Hints Művészeti Egyesület projektje a Reycling Mission Hungary közreműködésével)

Május 18-án 15 órától a West-Balkán kertjében recycling workshop lesz, ahol többek között a képzőművészeti életben felgyűlt különböző hulladékok kerülnek feldolgozásra, előtérben az európai szemét logisztikai problémájával. Mogyorósi Tímea magnó és videó szalagokból horgol használati tárgyakat melyek mellett megjelenik a kazetta tokja is amin jól olvasható a tartalom. pl.: egy Scooter feliratú kazetta és a belőle készült tárgy minden aspektusból nézve szubkulturális időutazás és mindenképpen megoldás az elértéktelenedő magnószalagok feldolgozására.
Pásztor Erika Katalina évek óta gyűjti mobiltelefonján készített videóit, ezeket újrastrukturálva készít klippeket.

18 órától pedig a Gyorstekerés c. kulturális tv műsor-kísérletet (M.O.M.E.) fogják levetíteni. Témáit egy asszociációs lánc fűzi egymás mellé. A látszólag teljesen különböző kulturális és élethelyzetek sorozata betekintést enged a városi parkoktól, a vályogtégla készítésen át a nanotechnológia és természetesen a thrash (metál), ill. trash kérdésig, stb. (2X 20 perc)


Július 5-14.
ON CALL –
Bemutató Drezdában
Részt vevő művészeti kezdeményezések: Hints Művészeti Egyesület; KÉK; Lumen Fotóművészeti Alapítvány; 7. Stock; Initiative rundkino_modell; Soziales Zentrum Dresden.
Július 5., 19 h
Megnyitó

Motorenhalle – Veranstaltungszentrum für zeitgenössische Kunst, Dresden, Wachsbleichstraße 4a www.motorenhalle.de
Program
offspace.net
Salon des belles Utopistes
rec / record&recycling / control your future: Recycling workshop – Eszter Ágnes Szabó
Pinocchio´s Children (live act) - Csató Máté DJ, Kiczinger Gábor VJ
Number War in Neustadt – Zafír Dániel, László Gergely , Surányi  Miklós
Interview – Grit Ruhland, Michael Stellmacher.
A bemutatók július 14-ig láthatók, nyitvatartás:  H–P 16–20 h, Szo 14–18 h

Image

Német projektvezetés
Christiane Mennicke, Frank Eckhardt, Torsten Birne

Német lebonyolító
riesa efau, Dresden www.riesa-efau.de

Magyar projektvezetés
Kálmán Rita, Bálint Mónika

Magyar lebonyolító
Hints Művészeti Egyesület, Budapest www.hints.hu

További szervezetek
A Művészcsoportok: 7. Stock, Initiative rundkino_revisited, Soziales Zentrum Dresden, KÉK - Kortárs Építészeti Központ, Lumen Fotóművészeti Alapítvány

További résztvevők
Kristóf Krisztián, Várnagy Tibor, Kaszás T. Tamás, Mécs Miklós, Bodó Sándor, Marc Floßmann, Svetla Kazalarska, Sanita Ogorodva, Andrea Knobloch

A lap tetejére