Bipolar Logo

Diskurzus a színházpedagógiáról

Hogyan fejlesztheti a művészi alkotás fiatal emberek magabiztosságát és önismeretét? Milyen utakon járnak a fiatalokkal foglalkozó színházi törekvések, és hogyan hatnak a különböző módszerek egymásra? Megváltoztathatja-e egy művészi produkció az embert, és annak önmagáról alkotott képét? Ezek a kérdések a mozgatórugói a német–magyar színházpedagógiai diskurzusnak.

A projektfolyamat egy évig tart, és olyan, egymást követő közös részprojektekből áll, amelyekben a részt vevő színházpedagógusok és drámapedagógusok bemutatják saját látásmódjukat, elképzeléseiket és a fiatalokkal közösen létrehozott alkotásokban alkalmazott módszereiket. A magyar fél, a Káva Kulturális Műhely évek óta az angolszász eredetű színházi nevelés (theatre in education) metodikájával dolgozik, és folyamatosan keresi a módszerben rejlő újabb lehetőségeket. A színházi nevelés programok gyerekekkel és fiatalokkal közösen dolgoznak fel társadal mi, erkölcsi vagy lélektani problémákat.

A német fél, a Schlesische 27, az elmúlt években kifejlesztett egy egyedülálló helyszín-, résztvevő- és témaspecifikus produkcióformát, a színházi expedíciót. Ezeken a színházi felfedező utakon fiatalok, színházpedagógusok és művészek közösen dolgoznak ki egy olyan színpadi produkciót, amelyben az idegen környezet hatásaihoz, az ismeretlennel való szembesülés élményéhez fűzött reflexiók is kifejezésre jutnak.

A Diskurzus a színházpedagógiáról színpadi produkcióiban elsősorban a társadalom perifériájára szorult csoportok tagjai vesznek részt: Magyarországon roma, Németországban pedig migrációs családi hátterű vagy szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok. A kölcsönös kérdésfeltevések és ötletek, az elgondolkodtató félreértések és találkozások, a művészi kifejezésformák együttes kialakítása, az új partnerekkel folyatott közös munka és különösképpen a közös felfedezések és nyitott előadások állnak a projekt középpontjában.

Események

2006. október 22–27.

Pénzt vagy életetet iskolaszínház
Jugendkunst- und Kulturzentrum Schlesische 27, Berlin

2006. november 27. – december 1.
theatre in education műhely
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest
Collegium Martineum, Mánfa

2007. február 17–23.
Szakmai továbbképzés
Schloss Trebnitz

2007. június 30. – július 2.
Nichts hält mich davon ab - Nem tarthat vissza semmi attól előadás
A "Die Zwiefachen" és a Collegium Martineum, Mánfa színjátszóinak közös eladása
Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin

2007.  július 25., 19 h
Ikarosz – Álom a repülésről
Színházi előadás
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest II., Marczibányi tér 5/a www.marczi.hu

Az ókori Ikarosz és Minotaurusz legendát feldolgozó előadás előkészületei és próbái a szlovákiai Martoson, a Feszty Árpád Művelődési Parkban folytak július 15-től. A színházi expedíció során a mánfai Collegium Martineumból és a berlini Diskotheater Metropolistól érkező fiatalok a berlini rendezőkkel és a Káva Kulturális Műhely színész-drámatanáraival a mítosz ma is érvényes kérdéseit dolgozták fel és létrehoztak egy előadást, melyben fontos szerephez jut az idegen környezet is. Az előadás premierje Martoson lesz, július 22-én 19h-kor, majd a társulat útra kel, és Budapesten is bemutatja az előadást.
Művészeti vezetők: Bori Viktor, Gyombolai Gábor, Franz-Joseph Hödl és Ulrich Hardt.


Szeptember 14-15.
Színházpedagógiai diskurzus. Záró rendezvény
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest II., Marczibányi tér 5/a, www.marczi.hu

Számos előadás, workshop és konferencia után Budapesten zárja egy évig tartó diskurzusát a Káva Kulturális Műhely és a berlini Schlesische 27. A színház- és drámapedagógusok módszerei több, új ifjúsági színdarabban mérettetek meg.
Program
Szeptember 14., 15.00-19.00 h
Uta Plate (Nagy Beáta közreműködésével) és Ulrich Hardt (Franz Joseph Hödl közreműködésével) workshopot tart drámapedagógusoknak. A résztvevők a tréning elvégzéséről igazoló oklevelet kapnak. A workshopok részletes leírása megtalálható a www.theater-dialogue.com oldalon. Az érdeklődők szeptember 13-ig jelentkezhetnek a Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez e-mail címen. Kérjük, jelöljék meg, melyik workshopon szeretnének részt venni.
A workshop munkanyelve: magyar, részvételi díj 500 Ft, a helyszínen fizetendő.
Szeptember 15. 14.00-19.00 h
Ikarosz: Álom a repülésről – werkfilm, Ulrich Hardt rövid előadása a produkció létrejöttének tapasztalatairól, majd a budapesti nyári premierről készült film vetítése.
Előadás és pódiumbeszélgetés a nemzetközi ifjúsági kulturális, művészeti programok jelentőségéről és hatásairól, illetve a Diskurzus a színházpedagógiáról című programsorozat tapasztalatairól (előadó és a beszélgetés moderátora: Deme János szociológus)
Nem tarthat vissza semmi attól… - werkfilm . Uta Plate rövid előadása a produkció létrejöttének tapasztalatairól, majd a berlini nyári premierről készült film vetítése.

Német projektvezetés
Ulrich Hardt, Franz Joseph Hödl, Michael Kreutzer

Német lebonyolító
Verein zu Förderung der interkulturellen Jugendarbeit e. V. Berlin www.schlesische27.de

Magyar projektvezetés
Takács Gábor, Birtalan Ilona Liliána

Magyar lebonyolító
Káva Kulturális Műhely, Budapest www.kavaszinhaz.hu

További szervezetek
Diskoteater Metropolis, Jugendtheater "Die Zwiefachen",Schaubühne am Lehniner Platz, Schloss Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e. V., Collegium Martineum, Mánfa

További résztvevők
Nagy Beáta, Uta Plate, Charlotte Stolz

A lap tetejére