Bipolar Logo

!Forradalom?

A !Forradalom? – mediális reprezentációk művészi reflexiója című kiállítás több ország művészeinek hat megközelítését bocsátja vitára a felkelések tömegmédiumokban való ábrázolásáról.

A kiállítás nem kapcsolódik közvetlenül az 1956-os magyar forradalom történetéhez, dokumentációjához vagy emlékezetéhez, hanem korábbi és későbbi forradalmakra és tömegdemonstrációkra irányítja a figyelmet. A prezentáció a történelem, valamint a történelmi jelenségek művészi reflexiójának lehetőségére kérdez rá. A kiállításon új alkotásokat és már létező munkákat mutatnak be, amelyek különböző formákban – film, videó és installációk – dolgozzák fel a témát.

Bemutatják az Agitátorokat, az 1919-es magyar Tanácsköztársaság filmes feldolgozását 1969-ből, amelyet annak idején betiltottak. Magyar Dezső filmje Sinkó Ervin Optimisták című regényének, valamint Lukács György és Lengyel József írásainak és visszaemlékezéseinek alapján készült. Egy másik projekt keretében Alice Creischer és Andreas Sieckmann a párizsi Kommün idején készült fotókat állítja szembe Charles Baudelaire művészeti és fotográfiai írásaival. Latifa Echakhch Gauthier Herrmann-nal közösen létrehozott videomunkája – egy 23 perces loop – a tömeges tiltakozások jelenségét, azok artikulációs formáit és a nyilvánosságban megjelenő képét vizsgálja. Raphael Grisey a Rosa Luxemburgra való emlékezés Berlinben fellelhető nyomait teszi munkája kiindulópontjává. A Sissi, a fiatal császárné című film fináléja a királyi pár diadalmas visszatérését mutatja Budapestre – a filmet 1956-ban forgatták. A filmből származó filmkockákkal a forradalomról készült fotókat állítja szembe Khoór Lilla és Artaker Anna. Végezetül Ines Schaber Culture is our business című projektje a történelmi híradások képeinek vándorlását és kereskedelmét vizsgálja, és azt, ahogyan a kommercializált forgalmazás kisajátítja őket.

Események

2006. szeptember 29. – 2007. január 14.

Kiállítás
Collegium Hungaricum Berlin

2007. január 20. – február 26.
Kiállítás
Centre d‘Art Passerelle, Brest (F)

2007. szeptember 27. – november 11.
Kiállítás
Műcsarnok, Budapest XIV., Dózsa György út 37., www.mucsarnok.hu


A kiállítás alapját a tavaly ősszel a berlini Collegium Hungaricumban bemutatott kortárs művészeti válogatás képezi. A budapesti tárlat igyekszik megtalálni azokat a helyi vonatkozásokat, amelyek mind a kiállítás helyszínéhez, mind a 20. századi magyar történelem forradalmi megmozdulásainak történetéhez kapcsolódnak.
További részét képezi majd egy három tematikus blokkban szerkesztett dokumentációs anyag. Ebben szerepel majd egy fotó az 1919-es Tanácsköztársaság alatt felépített május 1-i Hősök tere díszletről, amely Bachman Gábort és Rajk Lászlót inspirálta, amikor 1989-ben megtervezték 1956 mártírjainak katafalkját a Hősök terére – ezek a fotók szintén egy külön szekciót képeznek majd. Ezen kívül fotók és plakátok lesznek láthatók az 1956. október 20-i Bernáth Aurél kiállítás megnyitójáról, ahol megjelent Nagy Imre és felesége, valamint Bibó István is. Megtekinthetők lesznek továbbá különböző interjúk, szövegek a kiállított művészekről-művészektől, többek között az 1990-es Műcsarnokban rendezett „A médiumok velünk voltak – a TV szerepe a román forradalomban (The media were with us)” c. konferencia Peternák Miklós által szerkesztett videodokumentációja is.

Image

Német projektvezetés
Gelencsér Ágnes

Német lebonyolító
Collegium Hungaricum Berlin www.hungaricum.de

További szervezetek
Art Forum Berlin, Németországi Magyar Kulturális Évad (2006 - 2007)

További résztvevők
Kurátorok: Ulrike Kremeier (Berlin), Páldi Lívia (Budapest). Műveszek: Artaker Anna, Alice Creischer, Latifa Echakhch, Raphael Grisey, Khoór Lilla, Magyar Dezsö, Ines Schaber, Andreas Sieckmann. A kiállitás látványterve: Andreas Müller

A lap tetejére